Jste zde

Příspěvky

Vážení členové oddílu, čas ubíhá rychle a již několik týdnů využíváme tělocvičnu školy.
Na začátku roku jsme se dohodli na zaplacení poloviny oddílových příspěvků a nyní nastal čas doplatit zbytek.
Připomínám výši příspěvku: pracující 1500,- důchodci a mládež 1000,- na účet 2301768098/2010, vs 34 v poznámce
jméno, příjmení a rok narození. Termín do konce měsíce října. Kdo již uhradil příspěvky v plné toho se toto sdělení netýká.
S pozdravem předseda

Copyright © 2019, Webmaster @ Jan Fojtík