Jste zde

Oddílové příspěvky a ostatní

Vážení členové oddílu,
rok nám uběhl jako voda a po pauze zaviněné epidemií se sešel výbor oddílu stolního tenisu a usnesl se na následujících bodech:
1) oddílové příspěvky uhradit na účet tělovýchvné jednoty: číslo účtu 2301768098/2010, VS 34, v poznámce uvést jméno, příjmení, a rok narození. Výše příspěvků
je stejná jako loni ( dospělí 2000,- Kč, mládež a důchodci 1000,- Kč. Splatnost příspěvků je do konce měsíce června, v případě finanční tísně vzniklé epidemií je možné
příspěvky uhradit ve dvou splátkách a to vždy aspoň polovic v červnu zbytek do konce měsíce října. Plakát s návodem úhrady bude vyvěšen v herně stolního tenisu.
2) výbor také rozhodl snížit počet družstev v krajských soutěžích na 3 družstva, která budou hrát DIVIZI, KP 1 a KP2.
3) dále výbor rozhodl o převodu 2. ligy žen do oddílu Cvikováček Cvikov s hostováním našich hráček Nykodýmové a Kašubjakové v tomto oodílu jen na soutěž žen.
Všem členů oddílu děkuji za vzornou reprezentaci oddílu a přeji hlavně pevné zdraví a sportu zdar.
Za výbor oddílu předseda J.Šákr

Pátek, 22. Květen 2020 - 14:30

Copyright © 2019, Webmaster @ Jan Fojtík