Jste zde

Námitka ohledně odložení utkání KP1

Tags: 

Náš oddíl podal na STK KSST LBC námitku ohledně odvolaného utkání 16. kola KP1 mezi TJ Jiskra Nový Bor B a TJ Jiskra Kamenický Šenov A.  Jsme přesvědčeni o tom, že hosté ani STK nepostupovali podle Soutěžního řádu.

Zásadní pochybení vidíme jednak ve formě komunikace Hosté - Domácí a STK - Domácí, kdy:

  • nebyl doručen emailem s doručenkou či doporučeným dopisem OPIS žádosti hostů, kterou zasílali na STK s důvodem pro odklad (epidemie???) a návrhem alespoň jednoho náhradního termínu (nejspíš taková žádost asi ani neexistuje)
  • nebylo doloženo ani do 48 hodin po termínu oficiální potvrzení od HES, které by nařizovalo nebo alespoň doporučovalo omezit kulturní a sportovní akce v termínu 10.-11.2.
  • nebylo doručeno rozhodnutí o odkladu od STK

a jednak v jednání STK, že odložila utkání 24h před jeho začátkem, aniž by měla k dispozici všechny náležitosti (např. komunikaci hostů s domácími, doručenou žádost) či si je alespoň ověřila.

Více v příloze.

Copyright © 2019, Webmaster @ Jan Fojtík