Jste zde

AKTUALIZACE FOTOGRAFIE V REGISTRU - SPLNĚNO

Vše s Vaší pomocí je již VYŘEŠENO! Díky za spolupráci!

----------------------------------------------------------------------------

Celé znění emailu p. Dolejšího:

Vážení správci Registru!Mám pro vás aktuální sdělení k Registru ČAST. Jak už si možná někteří z vás všimly objevil se u některých hráčů nový status jejich platnosti registrace. Označení se žlutým vykřičníkem a datem platnosti ukazuje na datum ke kterému je nutné aktualizovat fotografii hráče v Registru. Pokud k aktualizaci nedojde hráči propadne platnost registrace a bude nutné provést její obnovu standardním postupem se žádostí k registrujícímu svazu. Proto zároveň připomínám, že podle nedávné změny v Registračním řádu existuje období volné aktualizace fotografií. Podle článku 405.02 je to mezi 15.6. až 15.7. v každém roce. V tomto období by měli všichni, kterým v příští sezóně platnost fotografie, prostřednictvím svých správců v klubu nahrát do Registru nové, aktuální nejvíce rok staré fotky.

Jako další informaci, kterou pro vás mám, je spuštění evidence rozhodčích. Ta je již součástí Registru a ve velké části i již naplněná daty. Jakmile bude vše zcela kompletní, budou informace o licencích zpřístupněny všem. (stále mimo licence K)

Poslední připomínka se týká přihlášek do soutěží a evidenčních seznamů na příští sezónu. Tyto agendy budou "otevřeny" od 1.6. Je to pevně nastavený termín pro všechny. Byl zvolen s ohledem na potřebu ukončení všech soutěží ČAST.S pozdravem a díky za spolupráci

  Stanislav Dolejší
Registrační a informační
     komise ČAST

Copyright © 2019, Webmaster @ Jan Fojtík